Regulamin

 1. Goście przebywający w domkach letniskowych na terenie ośrodka, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
 2. Warunkiem rezerwacji jest wpłata zadatku w terminie 3 dni od dnia dokonania rezerwacji . W przypadku braku wpłaty zadatku w podanym terminie, rezerwacja zostaje anulowana.
 3. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu ośrodka.
 4. Doba noclegowa rozpoczyna się od godz. 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 10:00 w dniu wyjazdu. Niezdanie domku do godziny 10.00 skutkować będzie pobraniem dodatkowej opłaty w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 5. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do godz. 7:00.
 6. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu.
 7. Na okres pobytu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 200 zł na poczet ewentualnych zniszczeń.
 8. Każdy z gości jest zobowiązany do uważnego obchodzenia się z wyposażeniem domków. O powstałych szkodach należy niezwłocznie zawiadomić właściciela. Za powstałą z winy gości szkodę lub braki w wyposażeniu domku, goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną. Prosimy o sprawdzenie stanu wyposażenia domku z listą wyposażenia znajdującą się w każdym domku, w przypadku stwierdzenia ewentualnych różnic należy ten fakt zgłosić w recepcji w ciągu pierwszej godziny pobytu.
 9. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 10. Zabrania się używania otwartego ognia, palenia świeczek, używania urządzeń typu grill elektryczny, oraz smażenia ryb w domkach.Stosowanie grzałek, termowentylatorów, grzejników elektrycznych dozwolone jest tylko za zgodą osoby zarządzającej obiektem.
 11. Zabrania się palenia grilla na tarasie domku - z grilla korzystamy PRZED domkiem.Popiół wyrzucamy do pojemników na śmieci-zakaz wyrzucania obok domków.
 12. W przypadku zgubienia klucza do domku, gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł
 13. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie domków nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
 14. Nie przybycie przez Gościa do Ośrodka w dacie wynikającej z dokonanej rezerwacji do godziny 20.00 tego dnia, powoduje anulowanie rezerwacji.
 15. Do naszego ośrodka nie przyjmujemy zwierząt.
 16. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w domku lub na terenie ośrodka, jak również nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka (parking niestrzeżony).
 17. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3 – 13 lat. Za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci odpowiedzialność ponoszą Rodzice lub Opiekunowie Prawni dzieci.
 18. Rodzice małych dzieci mają obowiązek zaopatrzyć się w nieprzemakalne maty, aby zabezpieczyć materac (na którym śpią dzieci) przed zamoczeniem i zabrudzeniem, w przeciwnym razie pokrywają koszty zniszczeń i czyszczenia.
 19. W przypadku nocowania osoby niezgłoszonej pobierana będzie opłata w wysokości 200 zł/dobę.
 20. Najmujący zobowiązany jest do pozostawienia domku w czystości! W przeciwnym razie właściciel może pobrać opłatę w wysokości 100 zł za sprzątanie.
 21. Przed zdaniem domku bardzo prosimy Gości o zdjęcie poszew i poszewek z kołder, poduszek, wyniesienie śmieci do pojemników oraz o opróżnienie grilla.
 22. Po skończonym pobycie nie ma możliwości pozostawienia samochodu na terenie ośrodka.
 23. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
  • będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • zakłócającym spokój, które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 24. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów.