Regulamin

1. Goście przebywający w domkach letniskowych na terenie ośrodka, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
2. Warunkiem rezerwacji jest wpłata zadatku.
3. Do korzystania z domków letniskowych uprawnione są jedynie osoby zakwaterowane. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
4. Doba noclegowa rozpoczyna się od godz. 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
5. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do godz. 7:00.
6. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu.
7. Na okres pobytu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 200zł na poczet ewentualnych zniszczeń.
8. Każdy z gości jest zobowiązany do uważnego obchodzenia się z wyposażeniem domków. O powstałych szkodach należy niezwłocznie zawiadomić właściciela. Za powstałą z winy gości szkodę lub braki w wyposażeniu domku, goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną. Prosimy o sprawdzenie stanu wyposażenia domku z listą wyposażenia znajdującą się w każdym domku, w przypadku stwierdzenia ewentualnych różnic należy ten fakt zgłosić w recepcji w ciągu pierwszej godziny pobytu.
9. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
10. Zabrania się używania otwartego ognia, palenia świeczek, używania urządzeń typu grill elektryczny, grzejnik elektryczny oraz smażenia ryb w domkach.
11. Zabrania się palenia grilla na tarasie domku - z grilla korzystamy PRZED domkiem.
12. W przypadku zgubienia klucza do domku, gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50zł.
13. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie domków nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
14. Nie przyjmujemy zwierząt.
15. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w domku lub na terenie ośrodka, jak również nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka (parking niestrzeżony).
16. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3 – 13 lat. Za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci odpowiedzialność ponoszą Rodzice lub Opiekunowie Prawni dzieci.
17. Rodzice małych dzieci mają obowiązek zaopatrzyć się w nieprzemakalne maty, aby zabezpieczyć materac (na którym śpią dzieci) przed zamoczeniem i zabrudzeniem, w przeciwnym razie pokrywają koszty zniszczeń i czyszczenia.
18. W przypadku nocowania osoby niezgłoszonej pobierana będzie opłata w wysokości 200zł/dobę.
19. Najmujący zobowiązany jest do pozostawienia domku w czystości! W przeciwnym razie właściciel może pobrać opłatę w wysokości 50zł za sprzątanie.
20. Przed zdaniem domku bardzo prosimy Gości o zdjęcie poszew i poszewek z kołder, poduszek, wyniesienie śmieci do pojemników oraz o opróżnienie grilla.
21. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
• będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
• zakłócającym spokój, które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
22. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów.